Fujitsu TP

Za dodatnu galeriju slika i informacije možete posetiti i našu facebook stranicu:
https://www.facebook.com/fujitsu.inverter.heat.pumps/

ISPORUKA I MONTAŽA SVIH MODELA FUJITSU WATERSTAGE

ZA TEHNIČKE DETALJE, SAVETE I CENE POZOVITE NAŠE BROJEVE

TOPLOTNE PUMPE FUJITSU WATERSTAGE VAZDUH-VODA
Toplotnim pumpama Fujitsu Waterstage vazduh/voda prirodna toplota iz okoline, vazduha, se upotrebljava kako bi se grejanje, priprema tople vode, i hlađenje u kući ostvarivalo uz što manje troškova. Sunčevim zračenjem dolazi do zagrevanja vazduha, koji se stalno regeneriše. Ovu energiju preuzima toplotna pumpa te je u njenim okvirima podiže na višu temperaturu, kako bi je iskoristila za potrebe u domaćinstvu.

Jedno od najčešćih pitanja je kako se u hladnom vazduhu može uzeti toliko energije da se njome mogu grejati prostorije ili pripremati topla voda? Princip rada se može uporediti sa koncepcijom rada zamrzivača, samo u obrnutom smeru. Zamrzivač iz unutrašnjosti crpi toplotu i predaje je okolini. Zbog toga je i njegova zadnja strana topla.

Toplotne pumpe Fujistu Waterstage služe se istim principom. Rashladni medij, freon, koji kruži u sistemu, uzima toplotu iz okoline i pritom isparava. Ovu paru usisava kompresor i sabija je. Sabijanjem dolazi do povećanja temperature. Na kondenzatoru/izmenjivaču se toplota pare prenosi na vodu u sistemu grejanja. Para se time hladi, a preko ventila joj se smanjuje pritisak. Kada se temperatura spusti na nivo ispod spoljne temperature, kružni tok počinje ispočetka.

KAKO SE GREJATI PAMETNO I PRITOM ŠTEDETI I ČUVATI OKOLINU?
U mnogim područjima našeg svakodnevnog života zaštita okoline je nešto što se samo po sebi podrazumeva. Zbog toga, smanjenje emisije CO2 treba da se tiču svih nas. Štedljive sijalice, energija vetra i sunca, električni pogon, samo su neki od primera, ali da li ste ikada razmišljali o emisijama Vašeg sistema grejanja?

Cilj EU je da se do 2020. godine emisije CO2 smanje za 20%. Kao jedan od glavnih potencijala ovog smanjenja je grejanje i priprema tople vode u stambenim objektima. Zbog toga se sve više prelazi na obnovljive izvore energije umesto fosilnih goriva.

Toplotne pumpe Fujitsu Waterstage vazduh/voda spadaju u obnovljivi izvor energije, pa stoga predstavljaju idealno rešenje kojim štedite energiju i smanjujete emisiju CO2 u okolinu jer Fujitsu Waterstage crpi najveći deo svoje potrebne energije iz spoljašnjeg vazduha.

Apsorbujući besplatnu energiju iz atmosfere toplotnoj pumpi Fujitsu treba samo 1kW električne energije da bi generisala 3 do 5kW toplotne energije. Idealna je za upotrebu u stambenim i manjim poslovnim objektima, ima veoma veliku fleksibilnost montaže. Kako se kao glavni izvor energije koristi spoljni vazduh, a inverterska tehnologija omogućava kontinualno prilagođavanje predane snage trenutnim potrebama, dobijamo tačno onoliko energije koliko je zaista potrebno bez nepotrebnog rasipanja.

Ne postoje nikakvi posebni zahtevi i uslovi u pogledu montaže unutrašnje i spoljne jedinice, niti su vam potrebni bilo kakvi skladišni prostori za gorivo. U split izvedbi, u cevima koje se polažu napolju je freon, tako da ne postoji nikakva opasnost od smrzavanja niti korišćenje antifriza ili dodatnih zaštita.

KARAKTERISTIKE FUJITSU WATERSTAGE TOPLOTNE PUMPE
Fujitsu Waterstage toplotna pumpa, zahvaljujući visokoj tehnologiji pruža pouzdano grejanje na temperaturama i do -25 C, koristeći FUJITSU GENERAL naprednu Linearnu kontrolu ubrizgavanja sa Twin Rotary Kompresorima. Ova tehnologija omogućava da se ostvari visoka temperatura kondenzovanja bez pregrevanja temperature pražnjenja gasa u toku kompresije. Zbog toga kondenzovana temperatura raste više nego u normalnim krugovima. Toplija voda je ostvarena kontrolisanjem ubrizgavanja u skladu sa potrebom korišćenja.
Na taj način Fujitsu Waterstage omogućava i do +60 C temperaturu izlazne vode iz hidro modula.
Korisno dejstvo, COP, prelazi 4 kod modela ove serije što donosi ogromne uštede u energiji.

Toplotna pumpa Fujitsu Waterstage instalisana je i u našem objektu i uštede u odnosu na ostale energente su ogromne.
Za sve dodatne informacije i detalje, obratite se nama.