Održavanje

MDV Elektronik redovno održava opremu za klimatizaciju na objektima:

– Opštinski Sud Senta, Senta

– Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Beograd

– Fond za kapitalna ulaganja APV, Novi Sad

Univerexport, Novi Sad, odrzavanje sistema klimatizacije u supermarketima.

– Mag Medica, Novi Sad

– Put invest, Novi Sad

– MARS doo, Petrovaradin

KLIMA UREÐAJE TREBA REDOVNO ODRŽAVATI !!!
Kada ste kupili klima uredaj, napravili ste za ugodan boravak u vašem prostoru mnogo, ali ne sve. Samo njegovo redovno održavanje znači čist, svež i zdrav vazduh a vas štiti od najrazličitijih bolesti i alergija.

Poslednjih godina značajno je povećan broj klimatizovanih prostora sa ciljem da se ljudima pruži što adekvatnija zaštita od nepovoljnih spoljašnjih uticaja, te da im se na taj način osigura ugodan boravak u zatvorenim prostorima. Osecaj ugode najčešće se postiže pročišćavanjem, odvlaživanjem, hladjenjem i aromatizacijom vazduha. Unazad nekoliko godina sve se više negativno piše i govori o štetnom uticaju klima uredjaja po zdravlje ljudi. Upozorenja o štetnom uticaju klima uredjaja na zdravlje ljudi treba shvatiti ozbiljno! Kada govorimo o štetnom uticaju klima uredjaja tu prvenstveno mislimo na uredjaje koji nisu redovno održavani i kada se pravi velika temperaturna razlika izmedu spoljašnje i unutrašnje temperature (više od 8 stepeni).

Vazduh iz uredjaja za klimatizaciju i ventilaciju koji se ne održavaju redovno kontaminirani su mikroorganizmima: bakterijama, plesni i gljivicama kao i drugim zagađivačima kao što je prašina, pelud itd. Neretko je takav vazduh i neugodnog mirisa.

Kada ljudi provode duže vreme u zatvorenom klimatizovanom prostoru često imaju zdravstvenih problema koji su najčešće povezani sa kvalitetom vazduha i mikroklimom u tom prostoru. Termini koji se najčešće povezuju sa kvalitetom vazduha u zatvorenom klimatizovanom prostoru su „Legionarska bolest“ i „Sindrom bolesne zgrade“.

„Legionarska bolest“ je atipična upala pluća koja je ime dobila po američkim legionarima koji su na svom skupu u jednom hotelu u Filadelfiji 1976. godine oboleli od tada nepoznate, po neke od njih čak i smrtonosne bolesti. Lekari su naknadno otkrili bakteriju u hotelskom sistemu za klimatizaciju. „Legionarsku bolest“ uzrokuje bakterija legionella. Ljudi se zaraze udišući vazduh u kome se bakterija nalazi. Nakon inkubacije od 2 do 10 dana ona izaziva atipičnu upalu pluća.

Sistemi za klimatizaciju i ventilaciju koji se ne održavaju redovno idealno su mesto za razmnožavanje i širenje bakterije legionelle. Rastu i razmnožavanju legionelle pogoduje temperatura od 25 do 44 stepena, anorgansko i organsko onečišćenje, te stajanje vode u sistemu.

Za besprekoran rad klima uredaja, a stoga i čist, svež i zdrav vazduh u vašem životnom ili radnom prostoru, nudimo uslugu cišcenja i dezinfekcije. U tu svrhu koristimo sledeće prozvode: FOAM-A-COIL, COIL DESINFECTANT i ACTABS JR.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA KLIMA UREÐAJA:
Pre sezone hladjenja potrebno je izvršiti generalno čišćenje klima uredjaja. U zavisnosti od uslova u kojima uredjaj radi potrebno ga je čistiti minimum jednom godišnje. Čišćenje je potrebno provoditi prvenstveno iz higijenskih razloga. Ako se uredjaj redovno ne čisti, isti može biti izvor najrazličitijih bolesti i alergija.

Cišcenje:
FOAM-A-COIL : ovo je bio-razgradiva pena za čišćenje spirala isparivača i kondenzatora opreme za kondicioniranje vazduha, mehaničke opreme i vazdušnih filtera. Na raspolaganju je i ako aerosol za prozorske jedinice, mašine za led i male zamrzivače. FOAM-A-COIL trenutno odstranjuje nečistoću, ulje, masnoću i prašinu. Snažna emulzirajuća, površinski aktivna pena doslovno diže masnoću i prljavštinu sa svih inače nepristupačnih površina. FOAM-A-COIL ne zahteva nikakvu specijalnu ventilaciju, biološki je razgradiv. Čišćenje pomoću FOAM-A-COIL ublažava probleme visokog pritiska na pregrejanim kompresorima, sprečava preuranjeno kvarenje opreme, povećava efikasnost iste i smanjuje utrošak energije i druge troškove. FOAM-A-COIL sadrži nekorozivne hemikalije i neškodljiv je za sve metale uključujući aluminijum, ako se koristi u skladu sa uputstvom.

KARAKTERISTIKE FOAM-A-COIL:
– stvara penu koja prodire u okorelu masnoću, katran i prljavštinu, rastvara ove materije tako da se mogu isprati vodom
– kod čišćenja isparivača ispiranje nije potrebno
– biološki je razgradiv
– ne sadrži kiseline, može se upotrebljavati u zatvorenom i otvorenom prostoru
– ne oštećuje bakar i aluminijum

Dezinfekcija klima uređaja:

COIL DESINFECTANT je sredstvo za čišćenje, dezinfekciju i odstranjivanje neugodnih mirisa i klica. Namenjen je cevovodima, spiralama i opremi za filtriranje vazduha, te većini drugih tvrdih površina. Pomaže u otklanjanju neugodnih mirisa i sindroma „bolesnih zgrada“ kod osetljivih osoba, i čisti i dezodoriše. COIL DESINFECTANT deluje na širok spektar bakterija. Uništava Pseudomonas aerugonsa, Staphylococcus aureus i Salmonella Choleraesuis te uzreocnike gripe A i Hongkonške gripe i herpex simplex tip 2. Deluje fungicidno na Trichophyton mentagraphytes. Ako se koristi prema uputstvu sprečava razvoj plesni i neugodnih mirisa koje izaziva plesan. COIL DESINFECTANT može se koristiti u bolnicama, stanovima, doktroskim i zubarskim ordinacijama, staračkim domovima, dečijim vrtićima, restoranima, sportskim objektima, hotelima, poslovnim zgradama i automobilima.

ACTABS JR su tablete koje odstranjuju ili sprečavaju većinu začepljenja kondenzata u liniji odvodnje uredaja za kondicioniranje vazduha i hlađenje do kojih dolazi zbog nastajanja bakterijske sluzi, rđe, prašine iz vazduha, mulja i ostalih krutih materija. Kada se u drenažne posude stave tablete sprečiće pojavu bakterija i gljivica koje uzrokuju neprijatan miris. ACTABS JR tablete osim što održavaju drenažnu posudu i liniju odvodnje čistom, odlikuju se prijatnim osvežavajucim mirisom. ACTABS JR sprecavaju razvoj sledećih mikroorganizama: Thermoactinomyces vulgaris, Pseudomonas effusa, Pseudomonas aeruginusa, Bacillus circulans, Bacillus nas aeruginusa, Aerolichenformis, Bacillus megaterium, Aerobacter aerogenes i Escherihia coli.