O nama

MDV ELEKTRONIK je osnovan 01.02.1999. godine u Novom Sadu, sa prvobitnim sedištem u ul.Vojvode Šupljikca br.29. Krajem 2001. godine, selimo se na Novo naselje u novi lokal, u ul.Branislava Borote br.17, gde smo bili do maja 2021. godine. Sada se nalazimo u Sremskoj Kamenici, u ul. Vladimira Nazora br.20.

Počeli smo kao firma koja se bavi elektronikom i servisom elektronike, i projektovanjem mašinskih instalacija, grejanja, gasa i klimatizacije, i vremenom smo se prilagođavali potrebama tržišta, spojili elektroniku i mašinstvo i profilisali sebi pravac, kojim se i sada krećemo. Danas se firma bavi projektovanjem i izvođenjem mašinskih instalacija, gasa, grejanja, klimatizacije i ventilacije, izvođenjem instalacija vodovoda i kanalizacije i servisiranjem i održavanjem opreme i uređaja za klimatizaciju.

Trenutno, MDV ELEKTRONIK ima 5 stalno zaposlenih radnika, od kojih su 1 sa visokom a 4 sa srednjom stručnom spremom. Posedujemo licence za projektovanje i izvođenje termomašinskih instalacija, izdate od strane Inženjerske komore Srbije i atestirane varioce i lemioce od strane Instituta za bezbednost i humanizaciju rada. Pored stalno zaposlenih, sarađujemo i sa većim brojem samostalnih majstora za centralna grejanja, klimatizaciju i ventilaciju koje angažujemo u slučaju potrebe i većeg obima pojedinačnog posla. Takođe imamo dobru i uspešnu saradnju sa individualcima i manjim firmama slične orijentacije kojima pružamo usluge tehničke podrške iz oblasti projektno-tehničke dokumentacije i svih administrativnih poslova za koje je neophodno posedovanje licenci i atestnih dokumentacija za termomašinske radove.

Do danas, uradili smo na hiljade projekata kućnih gasnih instalacija i centralnog grejanja i izveli na stotine manjih instalacija gasa, grejanja i klimatizacije (split sistemi). Pored toga učestvujemo na Javnim nabavkama-tenderima, i do sada smo izveli i određeni broj većih objekata i instalacija koji su nabrojani u referentnoj listi.

OBLAST DELOVANJA MDV ELEKTRONIK OBUHVATA PROJEKTOVANJE I IZVOÐENJE TERMOMAŠINSKIH INSTALACIJA, A IZMEÐU OSTALOG IZDVAJAMO:

PROJEKTOVANJE:
 • PROJEKTOVANJE GASNIH INSTALACIJA
 • PROJEKTOVANJE CENTRALNIH GREJANJA
 • PROJEKTOVANJE KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE
IZVOÐENJE RADOVA:
 • IZRADA CENTRALNIH GREJANJA SVIH VRSTA
 • IZRADA GASNIH INSTALACIJA (CELIK, BAKAR)
 • IZRADA INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
 • IZRADA SISTEMA KLIMATIZACIJE:

-MONTAŽA KLIMA UREÐAJA (SPLIT SISTEMI)
-MONTAŽA MULTI SPLIT SISTEMA
-IZRADA VRF CENTRALNIH SISTEMA KLIMATIZACIJE
-IZRADA CENTRALNIH SISTEMA HLAÐENJA VODOM, POMOCU FAN-COIL UREÐAJA I CILERA

MDV ELEKTRONIK SERVIS:
 • POPRAVKA KLIMA UREÐAJA
 • CIŠCENJE, ODRŽAVANJE I DEZINFEKCIJU KLIMA UREÐAJA
 • CIŠCENJE, ODRŽAVANJE I DEZINFEKCIJU FAN-COIL UREÐAJA
MDV ELEKTRONIK VRŠI NABAVKU I UGRADNJU:
 • KLIMA UREÐAJA SVIH VRSTA
 • GASNIH KOTLOVA
 • OPREME ZA GAS, GREJANJE I KLIMATIZACIJU
UGOVORI MDV ELEKTRONIK SA: