Tehnički detalji

Za dodatnu galeriju slika i informacije možete posetiti našu facebook stranicu:
https://www.facebook.com/fujitsu.inverter.heat.pumps/

TEHNIKA HLAĐENJA I PRINCIP RADA KLIMA UREĐAJA
Stvaranje normalnih uslova za život i rad(ambulante, bolnice, institucije i slično) u krajevima sa toplijom klimom teško je zamisliti bez primene uređaja za hlađenje. Hlađenje se može postići različitim postupcima a najčešće je u upotrebi proces toplotnih mašina koji je primenjen u kompresionim rashladnim uređajima i mašinama sa hladnim gasom.
Gas se može ohladiti ako mu oduzmemo toplotu hlađenjem ili njegovim ekspandiranjem (širenjem). Ako ostvarimo širenje gasa on će sam sebi zbog širenja sniziti temperaturu (što je širenje veće, temperatura je niža). Ekspandiranje gasa se vrši na račun unutrašnje energije gasa, odnosno kada se gas sabija on se greje a kada se širi on se hladi.
Kompresiono rashladno postrojenje se u osnovi sastoji od kompresora sa motorom za dovođenje energije, kondenzatora za odavanje toplote, ekspanzionog ventila za redukciju pritiska i isparivača za dobijanje toplote (hlađenje). Ovi elementi su povezani u zatvorenom kružnom kolu cevima kroz koje cirkuliše rashladno sredstvo. Kompresor je “srce” svakog rashladnog uređaja. Zahvaljujući njemu rashladno sredstvo cirkuliše i menja agregatna stanja oduzimajući i predajući toplotu okolini.
Rotacioni kompresor koji se nalazi u spoljašnjoj jedinici sabija rashladni fluid u kondenzatoru prilikom čega se oslobađa toplota koja se predaje spoljnom vazduhu pomoću ventilatora (gas se kondenzuje i prelazi u tečno stanje). Rashladni fluid u tečnom agregatnom stanju prolazi kroz ekspanzioni ventil i preko potisnog voda ulazi u isparivač koji se nalazi u unutrašnjoj jedinici. Fluid isparava na račun toplote vazduha prostorije koji se usisava iz okoline unutrašnje jedinice i vraća ohlađen nazad u prostoriju pomoću ventilatora. Povratnim vodom fluid u gasovitom stanju se vraća u spoljašnju jedinicu gde ga usisava kompresor i ciklus se zatvara.

PRE MONTAŽE KLIMA UREĐAJA TREBA ZNATI
Za dobru montažu je neophodna stručnost, specijalizovani alat i uređaji koji se ne mogu porediti sa klasičnim kućnim. Cena dobre montaže će se isplatiti ubrzo u eksploataciji bez čestih dopunjavanja i sličnih intervencija. Bolje je izabrati klima uređaj u skladu sa svojim mogućnostima i renomiranog majstora, nego kupiti skup uređaj i “štedeći” platiti priučenog “majstora” koji pored estetike postavljanja uređaja neće ispoštovati ni osnovne postupke ugradnje.
Po našem mišljenju i iskustvu, pri montaži, treba posebno obratiti pažnju na najvažniju stvar a to je VAKUMIRANJE. Vakumiranje predstavlja najveći problem nestručnima, a u svakom uputstvu montaže klima uređaja ovo je obavezni korak. Klima uređaj po nekad može da radi i ako se ne izvrši vakumiranje što neki majstori koriste ali će posledice ubrzo uslediti. Vakumiranjem se izvlači vazduh i vlaga iz sistema da bi se potom u njega pustio gas (freon). Takođe, ovako se proverava i kompletna instalacija kako kasnije ne bi došlo do curenja freona.
Ukoliko montiramo nov uređaj treba znati da je on fabrički napunjen odgovarajućom količinom rashladnog fluida koji se nalazi sabijen u spoljašnjoj jedinici sa zatvorenim priključnim ventilima. U unutrašnjoj jedinici nakon montaže nalazi se vazduh koji zajedno sa vazduhom cevovoda moramo ukloniti. Isti je slučaj i sa montiranjem polovnog uređaja (prilikom premeštanja), ukoliko je prethodno razmontiran bez ispuštanja gasa.

ZAŠTO JE VAKUMIRANJE TOLIKO NEOPHODNO
Vazduh spada u tzv. gasove koji ne kondenzuju tj. nije ga moguće pretvoriti u tečnost, dok freoni to vrlo uspešno i lako rade. Vazduh u sistemu remeti pritisak isparenja i kondenzacije freona pa dolazi do smanjenja efikasnosti. Vlažan vazduh reaguje sa freonom stvarajući kiselinu koja postepeno oštećuje sistem, nastaje pregrevanje kompresora i dolazi do degradiranja njegovog ulja koje je od vitalnog značaja za njegov dugotrajan rad.
Vakum pumpom se postiže pritisak do –0,1 MPa (- 76 Hg, – 1Bar) pri čemu se odstranjuje sva vlaga i vazduh. Čak i kapljice vode će ispariti u vakumu i na sobnoj temperaturi.

SPAJANJE CEVI ZAVARIVANJEM
Spajanje cevi (na izlazu unutrašnje jedinice) zavarivanjem, odnosno tvrdim lemljenjem, rešavamo najčešći uzrok curenja gasa. Curenje gasa na holenderima unutrašnje jedinice je uglavnom teško ukloniti i detektovati jer se obično nalaze u samom zidu ili drugom nepristupačnom mestu. Zavarivanjem ovog spoja, eventualno curenje gasa se brzo i jednostavno (a samim tim jeftino) rešava na holenderima spoljne jedinice (bez demontaže unutrašnje jedinice).
Split klima uređaj je zatvoren sistem koji se ne dopunjava, dopunjavanje je samo privremeno i skupo rešenje.
Efikasnost pravilno montirane klime je maksimalna i dugotrajna.
Naši stručnjaci Vam mogu pomoći savetima pri izboru uređaja, mesta montaže, pravilnog održavanja i korišćenja klima uređaja itd.